Dzielnice Gdyni

Podział administracyjny miasta Gdynia
Mówiąc o wielkich miastach naszego kraju, nie sposób nie wtrącić o pewnym aspekcie. Traktuje to również omawianego miasta, jakim jest Gdynia. Aspekt, o którym mowa, to podział administracyjny. Należy zaznaczyć, bo jest to wybitnie ważne, iż Gdynia jest jednym z pierwszych krajowych miast, w którym wprowadzono podział na obszary. Dokonano tego w dniu 8 maja 1991 roku i jest to zapisane w Statucie Miasta. Gdynia podzielona jest na trzynaście dzielnic. W czasie późniejszym dokonano dodatkowego podziału – w granicach dzielnic wyodrębniono mniejsze jednostki. Tego z kolei uskuteczniła Rada Miasta w dniu 9 grudnia 1992 roku. To właśnie dzięki takiemu podziałowi, liczba gdyńskich dzielnic z trzynastu wzrosła do dwudziestu czterech – więcej na Urząd miasta Gdynia. Dla przykładu wolno podać Śródmieście. Z niego powstały trzy oddzielne dzielnice, a mianowicie: Śródmieście Kamienna Góra, Śródmieście Centrum i Śródmieście Port. Następne zmiany, jeśli gra toczy się o podział administracyjny, nastąpiły w roku 1998. Wtedy naturalnie powiązano pomiędzy innymi Chylonię oraz Chylonię Nową w jedną dzielnicę oznaczaną Chylonią. Po tych oraz innych zmianach, liczba gdyńskich dzielnic obniżyła się do dwudziestu dwóch.